Oferta

– Ulepszanie gruntów

Nowoczesne technologie umożliwiają wykonywanie nasypów budowlanych z różnego rodzaju gruntu. Na budowach dostępne grunty bardzo często nie nadają się do bezpośredniego wbudowania. Nasza firma wykonuje między innymi uszlachetnienie takiego gruntu za pomocą spoiw hydraulicznych, cementu, wapna w celu doprowadzenia parametrów do wymagań Norm i Specyfikacji Technicznych. Nasze prace wykonujemy na podstawie założeń projektowych i wymagań Zamawiającego, a w przypadku braku założeń możemy zaproponować własne rozwiązania w celu osiągnięcia wymagań.

– Stabilizacja gruntów cementem

Podczas wykonywania stabilizacji gruntu proponujemy Zamawiającemu dobór spoiwa na podstawie wykonanej recepty. Takie rozwiązanie zapewnia dobór odpowiedniej ilości cementu lub innego spoiwa do gruntu przeznaczonego do stabilizowania. Dzięki nowoczesnym maszynom wykonujemy stabilizację zgodnie z zakładanymi ilościami, co chroni przed nadmiernym zużyciem lub zbyt małą ilością spoiwa.

Etapy stabilizacji:

– W razie konieczności przygotowanie podłoża pod wykonanie stabilizacji

– Rozsypanie spoiwa w ilości zgodnej z zamówieniem

– Przemieszanie z gruntem na grubość zgodną z zamówieniem

– Profilowanie na rzędną zgodną z projektem

– Pielęgnacja stabilizacji